Vortex Media

Användarvillkor

Acceptans av användarvillkoren

Genom att använda webbplatsen Vortex Media (“www.mediavortex.se”) åtar du dig att efterleva följande användarvillkor. Om du inte samtycker till dessa Villkor, vänligen avstå från att använda vår Webbplats.

 
Ändringar i användarvillkoren

Vortex Media förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren. De ändrade Villkoren träder i kraft omedelbart efter publicering på Webbplatsen. Din fortsatta användning av Webbplatsen innebär att du accepterar de ändrade Villkoren.

 
Ålder och behörighet

Genom att använda Webbplatsen intygar du att du är minst 18 år gammal och har den behörighet som krävs för att ingå ett bindande avtal.

 
Användning av Webbplatsen

a. Du samtycker till att använda Webbplatsen enligt Sveriges gällande lagar och bestämmelser.

 

b. Du ansvarar för all information och innehåll som du delar på Webbplatsen och måste respektera upphovsrättsliga och andra rättigheter till tredje parter.

 

c. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen för att sprida skadlig kod, virus, skadlig programvara eller annat skadligt material.

 
Immateriella rättigheter

Vortex Media innehar alla immateriella rättigheter till innehållet på Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, bilder, logotyper och varumärken. Du får inte kopiera, distribuera eller använda webbplatsens material utan skriftligt tillstånd från Vortex Media.

 
Länkar till tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som inte kontrolleras av Vortex Media. Vi är inte ansvariga för innehållet eller integritetspraxis på sådana webbplatser.

 
Friskrivning 

Vortex Media ansvarar inte för eventuell skada, förlust eller anspråk som uppstår genom din användning av Webbplatsen. Användning av Webbplatsen sker på egen risk.

 
Avslutning av användning

Vortex Media kan avsluta din användning av Webbplatsen om du bryter mot dessa Villkor eller om vi anser att din användning utgör en olämplig eller skadlig aktivitet.

 
Klagomål och kontakter

Om du har frågor, klagomål eller behöver kontakta oss angående dessa Villkor, vänligen använd följande mailadress: info@mediavortex.se

 
Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska lösas i svenska domstolar.