Vortex Media

Integritetspolicy

1. Inledning

Vi på Vortex Media värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och svensk dataskyddslag. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med dessa lagar och regleringar.

 
 
2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande personuppgifter när du interagerar med Vortex Media via vår webbplats, sociala medier eller andra kommunikationskanaler:

 

Namn
Kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer)
Demografisk information
Sociala medieprofiler
Uppgifter om ditt företag (om du är en företagskund)
Annan information som du frivilligt delar med oss

 
 
3. Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för följande ändamål:

 

För att kunna kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar.
För att tillhandahålla våra tjänster och marknadsföringsaktiviteter.
För att förbättra och anpassa våra tjänster och erbjudanden.
För att följa lagliga krav och skyldigheter.

 
 
4. Hur lagrar och skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller otillbörlig användning.

 
 
5. Delar vi dina personuppgifter med tredje parter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

 

När det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster.
När vi är lagligt skyldiga att göra det.
När du ger ditt samtycke till sådana delningar.

 
 
6. Dina rättigheter

Du har rätt att:
Få tillgång till och begära en kopia av dina personuppgifter.
Rätta eventuella felaktiga personuppgifter.
Återkalla ditt samtycke när som helst.
Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 
 
7. Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller begäranden angående vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på följande mailadress: info@mediavortex.se

 
 
8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.